Soru:

TEST TÜRKİYE'DE MADENLER 1 ENERJİ KAYNAKLARI 13. Türkiye'de madencilik ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşıla

TEST TÜRKİYE'DE MADENLER
1 ENERJİ KAYNAKLARI
13. Türkiye'de madencilik ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Genç arazi üzerinde olması maden çeşitliliğini
artırmıştır
.
B) Madenlerin ihracattaki payı azdır.
C) Madencilikte en zengin olan bölge Doğu Anadolu
Bölgesi'dir.
D) Metalürji sanayi fazla gelişme gösterememiştir.
E) Türkiye bor mineralleri rezervinde ön sıradadır.

TEST TÜRKİYE'DE MADENLER 1 ENERJİ KAYNAKLARI 13. Türkiye'de madencilik ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Genç arazi üzerinde olması maden çeşitliliğini artırmıştır . B) Madenlerin ihracattaki payı azdır. C) Madencilikte en zengin olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi'dir. D) Metalürji sanayi fazla gelişme gösterememiştir. E) Türkiye bor mineralleri rezervinde ön sıradadır.

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster