Soru:

metin yayınları SOSYAL BİLİMLI 11. 10. Dersinde beyin firtinası oluşturmak isteyen coğrafya öğretmeni, "Türkiye'de nükleer santr

metin yayınları
SOSYAL BİLİMLI
11.
10. Dersinde beyin firtinası oluşturmak isteyen coğrafya
öğretmeni, "Türkiye'de nükleer santral kurulması için
neden Sinop ve Mersin kıyıları tercih edilmiş olabilir?"
sorusunu öğrencilerine sormuş ve öğrencilerinden
aşağıdaki yanıtları almıştır.
Aylin: Çünkü, bu iki liman şehrinin kara yolu ve
demir yolu ulaşımı kolay olduğu için hinderlanti
geniştir.
Ege: Çünkü, bu kıyılarda deniz derinliği az oldu-
ğu için kita sahanlığı geniştir.
• Gülce: Çünkü, bu kıyılarda aktif fay hatları bu-
lunmadığından deprem olasılığı düşüktür.
• Seda: Çünkü, bu kıyılarda gelgit genliği düşük
olup güçlü akıntı sistemleri bulunmamaktadır.
Barkın: Çünkü, bu iki liman şehri yakınlarında
sanayi geliştiği için enerji tüketimi daha fazladır.
Bu diyalogta öğretmenin sorduğu soruya aşa-
ğıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği yanıtın
daha doğru olduğu söylenebilir?
A) Gülce
B) Ege
C) Aylin
D) Seda
Es Barkin
6

metin yayınları SOSYAL BİLİMLI 11. 10. Dersinde beyin firtinası oluşturmak isteyen coğrafya öğretmeni, "Türkiye'de nükleer santral kurulması için neden Sinop ve Mersin kıyıları tercih edilmiş olabilir?" sorusunu öğrencilerine sormuş ve öğrencilerinden aşağıdaki yanıtları almıştır. Aylin: Çünkü, bu iki liman şehrinin kara yolu ve demir yolu ulaşımı kolay olduğu için hinderlanti geniştir. Ege: Çünkü, bu kıyılarda deniz derinliği az oldu- ğu için kita sahanlığı geniştir. • Gülce: Çünkü, bu kıyılarda aktif fay hatları bu- lunmadığından deprem olasılığı düşüktür. • Seda: Çünkü, bu kıyılarda gelgit genliği düşük olup güçlü akıntı sistemleri bulunmamaktadır. Barkın: Çünkü, bu iki liman şehri yakınlarında sanayi geliştiği için enerji tüketimi daha fazladır. Bu diyalogta öğretmenin sorduğu soruya aşa- ğıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği yanıtın daha doğru olduğu söylenebilir? A) Gülce B) Ege C) Aylin D) Seda Es Barkin 6

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster