Soru:

de yagis açıklama 9. Sanayinin geliştiği yerleşmeler çevreden ve kırsal kesimden önemli oranda göç alır. Çünkü, sanayinin gelişt

de yagis
açıklama
9. Sanayinin geliştiği yerleşmeler çevreden ve kırsal
kesimden önemli oranda göç alır. Çünkü, sanayinin
geliştiği verlerde iş bulma olanakları daha fazladır,
Asağıdaki kentlerden hangisinin nüfuslanmasın-
da, sanayileşmenin payının daha az olduğu söy-
lenebilir?
via
A) Antalya
B) Adana
C) Izmir
a olmas
D) Kocaeli
E) Bursa
Kisinde

de yagis açıklama 9. Sanayinin geliştiği yerleşmeler çevreden ve kırsal kesimden önemli oranda göç alır. Çünkü, sanayinin geliştiği verlerde iş bulma olanakları daha fazladır, Asağıdaki kentlerden hangisinin nüfuslanmasın- da, sanayileşmenin payının daha az olduğu söy- lenebilir? via A) Antalya B) Adana C) Izmir a olmas D) Kocaeli E) Bursa Kisinde