Soru:

& Aşağıdaki grafikte bazı madenlerin 2010 - 2012 yıl- lan arasında Türkiye'de çıkarılan miktarları gösteril- miştir. Bin ton 400

& Aşağıdaki grafikte bazı madenlerin 2010 - 2012 yıl-
lan arasında Türkiye'de çıkarılan miktarları gösteril-
miştir.
Bin ton
4000
3000
2000
1000
0
2010
2011
2012
Bor
Bakır
Zımpara taşı
Buna göre aşağıdakilerden hangisi grafikteki bil-
giler doğrultusunda ulaşabilecek bir yargı değil-
dir?
A) Bakır üretimi her dönemde zımpara taşı ve bor
üretiminden fazla olmuştur.
B) Bakır ve bor üretiminde dalgalanmalar görülmek -
tedir.
C) Zımpara taşı üretiminde verilen yıllarda bir deği-
şim olmamıştır.
D) Zımpara taşı üretiminin, oransal olarak bakır ve
bor üretimi içindeki oranı değişmemiştir.
E) Bakır üretimi hiçbir dönem 3 milyon tonun altına
inmemiştir.

& Aşağıdaki grafikte bazı madenlerin 2010 - 2012 yıl- lan arasında Türkiye'de çıkarılan miktarları gösteril- miştir. Bin ton 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 2012 Bor Bakır Zımpara taşı Buna göre aşağıdakilerden hangisi grafikteki bil- giler doğrultusunda ulaşabilecek bir yargı değil- dir? A) Bakır üretimi her dönemde zımpara taşı ve bor üretiminden fazla olmuştur. B) Bakır ve bor üretiminde dalgalanmalar görülmek - tedir. C) Zımpara taşı üretiminde verilen yıllarda bir deği- şim olmamıştır. D) Zımpara taşı üretiminin, oransal olarak bakır ve bor üretimi içindeki oranı değişmemiştir. E) Bakır üretimi hiçbir dönem 3 milyon tonun altına inmemiştir.