Soru:

5. Madenlerin etkin kullanımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ar-ge çalışmalarına öncelik verilmesi B) Katma değeri

5. Madenlerin etkin kullanımı için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Ar-ge çalışmalarına öncelik verilmesi
B) Katma değeri yüksek ürünler üretilmesi
C) ileri teknolojiye uyumlu iş gücüne ağırlık
verilmesi
D) Maden ocağı sayısının arttırılması
E) Madenlerden yararlanarak kimyasal ürün
yelpazesinin genişletilmesi

5. Madenlerin etkin kullanımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ar-ge çalışmalarına öncelik verilmesi B) Katma değeri yüksek ürünler üretilmesi C) ileri teknolojiye uyumlu iş gücüne ağırlık verilmesi D) Maden ocağı sayısının arttırılması E) Madenlerden yararlanarak kimyasal ürün yelpazesinin genişletilmesi

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster