Soru:

Deneme - 30 8. yapı malzemesi arasında büyük benzerlik vardır. Orneğin Bir yerin coğrafi koşulları ile o yerdeki konutlarda kull

Deneme - 30
8.
yapı malzemesi arasında büyük benzerlik vardır. Orneğin
Bir yerin coğrafi koşulları ile o yerdeki konutlarda kullanılan
Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda kerpiç evler daha
yaygin iken, ormanlık alanlarda ahşap evler daha yaygin-
dir.
Buna göre haritada numaralı alanların hangisinde ker-
piç evler yaygındır?
Alt ve TT
B)+vel
D) Il ve IV
C) Il ve III
E) t ve IV

Deneme - 30 8. yapı malzemesi arasında büyük benzerlik vardır. Orneğin Bir yerin coğrafi koşulları ile o yerdeki konutlarda kullanılan Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda kerpiç evler daha yaygin iken, ormanlık alanlarda ahşap evler daha yaygin- dir. Buna göre haritada numaralı alanların hangisinde ker- piç evler yaygındır? Alt ve TT B)+vel D) Il ve IV C) Il ve III E) t ve IV

Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster