Soru:

10. Arazinin engebeli, su kaynaklarının fazla ve tarım alanları- nin parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler görülür. KARADE

10. Arazinin engebeli, su kaynaklarının fazla ve tarım alanları-
nin parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler görülür.
KARADENIZ
GÜRCİSTAN
NUN
IV
ERM
EGE DENIZT
II
III
IRAK
SURİYE
AKDENIZ
Buna göre haritada numaralı alanların hangisinde da-
ğinik kır yerleşmeleri görülür?
A) V
) Y
B) II
C) III
D) IV
E) V

10. Arazinin engebeli, su kaynaklarının fazla ve tarım alanları- nin parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler görülür. KARADENIZ GÜRCİSTAN NUN IV ERM EGE DENIZT II III IRAK SURİYE AKDENIZ Buna göre haritada numaralı alanların hangisinde da- ğinik kır yerleşmeleri görülür? A) V ) Y B) II C) III D) IV E) V