Soru:

Deneme Sınavı - 3 J 7 7. Ülkemizde Karadeniz ikliminin etkili olduğu alanlar göz önünde bulundurulduğunda, bu alanlarda yağışlar

Deneme Sınavı - 3
J
7
7. Ülkemizde Karadeniz ikliminin etkili olduğu alanlar göz
önünde bulundurulduğunda, bu alanlarda yağışların
8.
daha çok Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütle.
lerinin, dağ yamaçları boyunca yükselerek yağış olus.
turduğu görülür. Bu yağışlara orografik yağışlar denis
Dağ sırasının yükseltisi (m)
4000
er
3000
2000
1000
50
100 150 200 250
Yağış
miktarı (mm)
Buna göre Karadeniz kıyısına paralel olarak uza-
nan aşağıdaki dağlarımızın yükseltileri ve konum-
ları düşünüldüğünde hangisinde orografik yağış
miktarının daha fazla olması beklenir?
j-
A) Yalnızcam Dağları
B) Canik Dağları
T,
C) Köroğlu Dağları
D) Kaçkar Dağları
E) Küre Dağları
9.

Deneme Sınavı - 3 J 7 7. Ülkemizde Karadeniz ikliminin etkili olduğu alanlar göz önünde bulundurulduğunda, bu alanlarda yağışların 8. daha çok Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütle. lerinin, dağ yamaçları boyunca yükselerek yağış olus. turduğu görülür. Bu yağışlara orografik yağışlar denis Dağ sırasının yükseltisi (m) 4000 er 3000 2000 1000 50 100 150 200 250 Yağış miktarı (mm) Buna göre Karadeniz kıyısına paralel olarak uza- nan aşağıdaki dağlarımızın yükseltileri ve konum- ları düşünüldüğünde hangisinde orografik yağış miktarının daha fazla olması beklenir? j- A) Yalnızcam Dağları B) Canik Dağları T, C) Köroğlu Dağları D) Kaçkar Dağları E) Küre Dağları 9.