Soru:

Deneme - 37 aktör- mıştır. seçi- erde s da aali- dü. ta- Nüfus piramitleri, nüfusun yaş gruplarına dağılımı hakkın- 5. da bilgi

Deneme - 37
aktör-
mıştır.
seçi-
erde
s da
aali-
dü.
ta-
Nüfus piramitleri, nüfusun yaş gruplarına dağılımı hakkın-
5.
da bilgi verir. Türkiye'de nüfus piramitlerinin şekli, nüfus
artış hızının değişmesi ve ortalama yaşam süresinin
uzamasına bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir.
Ülkemiz, 1990 yılına kadar geniş tabanlı nüfus piramitle-
rine sahipken günümüzde nüfustaki değişimler nedeniyle
nüfus piramidinin tabanı daralmaya başlamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fürkiye nüfusu-
nun yapısal özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Yaşlı nüfus oranı artar.
B) Wüfusun ikiye katlanma süresi kısalır. X
C) Ortanca yaş artar.
D Emekli nüfus oranı artar.
E) Nüfusun eğitim seviyesi yükselir. V

Deneme - 37 aktör- mıştır. seçi- erde s da aali- dü. ta- Nüfus piramitleri, nüfusun yaş gruplarına dağılımı hakkın- 5. da bilgi verir. Türkiye'de nüfus piramitlerinin şekli, nüfus artış hızının değişmesi ve ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. Ülkemiz, 1990 yılına kadar geniş tabanlı nüfus piramitle- rine sahipken günümüzde nüfustaki değişimler nedeniyle nüfus piramidinin tabanı daralmaya başlamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fürkiye nüfusu- nun yapısal özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir? A) Yaşlı nüfus oranı artar. B) Wüfusun ikiye katlanma süresi kısalır. X C) Ortanca yaş artar. D Emekli nüfus oranı artar. E) Nüfusun eğitim seviyesi yükselir. V