Soru:

8. Anadolu'da III. jeolojik zamanda yaşanan faylanmalar ve volkanizme faaliyetleri ile volkanik dağlar, volkanik alanlar ve yer

8. Anadolu'da III. jeolojik zamanda yaşanan faylanmalar
ve volkanizme faaliyetleri ile volkanik dağlar, volkanik
alanlar ve yer sekilleri oluşmuştur.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak
gösterilen alanlardan hangisinde yukarıda bahse-
dilen unsurlara rastlanmaz?
D) IV
C) III
E) V
B) II
A)

8. Anadolu'da III. jeolojik zamanda yaşanan faylanmalar ve volkanizme faaliyetleri ile volkanik dağlar, volkanik alanlar ve yer sekilleri oluşmuştur. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisinde yukarıda bahse- dilen unsurlara rastlanmaz? D) IV C) III E) V B) II A)