Soru:

60° -40°C -20°C 80° -20°C 0°C 30° 30 (10°C -20 °C 0 Ekvator 0° 30°C 30°C 30°C +20C -- 730° 10°C 0°C 60° Bu haritaya göre sıcaklı

60°
-40°C
-20°C
80°
-20°C
0°C
30°
30
(10°C
-20 °C
0
Ekvator
0°
30°C
30°C
30°C
+20C --
730°
10°C
0°C
60°
Bu haritaya göre sıcaklık dağılışı üzerinde aşa-
ğıdakilerden hangisinin etkisi dikkate alınmamış- *
tır?
A) Dünyanın şeklinin
B) Karalar üzerindeki yükselti farkının
C) Eksen eğikliğinin

60° -40°C -20°C 80° -20°C 0°C 30° 30 (10°C -20 °C 0 Ekvator 0° 30°C 30°C 30°C +20C -- 730° 10°C 0°C 60° Bu haritaya göre sıcaklık dağılışı üzerinde aşa- ğıdakilerden hangisinin etkisi dikkate alınmamış- * tır? A) Dünyanın şeklinin B) Karalar üzerindeki yükselti farkının C) Eksen eğikliğinin