Soru:

6. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto üzerinde dengeli bir biçimde dururlar. Buna "izostatik denge" denir. Ancak bu denge, y

6. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto üzerinde
dengeli bir biçimde dururlar. Buna "izostatik denge"
denir. Ancak bu denge, yer kabuğu üzerinde meyda-
na gelen;
1. akarsuların aşındırmasına bağlı olarak taşınan
malzemelerin çukur alanlarda geniş ölçüde bi-
rikmesi,
II fazla miktarda aşınan dağların geniş ölçüde
kütle kaybetmesi,
II. iklim değişikliği nedeniyle geniş ölçüde buzul-
ların erimesi
olayları sonucunda bozulabilir.
Bu olayların hangileri sonunda deniz sularının ka-
raya doğru ilerlemesi anlamına gelen “transgras-
yon" meydana gelir?
A) Yalnız !
B) Yalnız III
C ve II
D) I ve III
E) II ve It
"kitabın başkenti
15.
ANKARA

6. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto üzerinde dengeli bir biçimde dururlar. Buna "izostatik denge" denir. Ancak bu denge, yer kabuğu üzerinde meyda- na gelen; 1. akarsuların aşındırmasına bağlı olarak taşınan malzemelerin çukur alanlarda geniş ölçüde bi- rikmesi, II fazla miktarda aşınan dağların geniş ölçüde kütle kaybetmesi, II. iklim değişikliği nedeniyle geniş ölçüde buzul- ların erimesi olayları sonucunda bozulabilir. Bu olayların hangileri sonunda deniz sularının ka- raya doğru ilerlemesi anlamına gelen “transgras- yon" meydana gelir? A) Yalnız ! B) Yalnız III C ve II D) I ve III E) II ve It "kitabın başkenti 15. ANKARA

Türkiye'de İç Kuvvetler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster