Soru:

29. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yük- selti ve engebesinin fazla olmasının sonucu değil- dir? A) Kara yolu ve d

29. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yük-
selti ve engebesinin fazla olmasının sonucu değil-
dir?
A) Kara yolu ve demir yolu yapıminin zor, maliyetleri-
nin pahalt olması
B) Bitki türleri çeşitliliği bakımından zengin olması
Akarsu vadilerinin dar ve derin tabanlı olması
D) Sıra dağların genel olarak doğu batı yönlü uzanış
göstermesi
E) Nüfus dağılışının ülke genelinde düzensiz olması

29. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yük- selti ve engebesinin fazla olmasının sonucu değil- dir? A) Kara yolu ve demir yolu yapıminin zor, maliyetleri- nin pahalt olması B) Bitki türleri çeşitliliği bakımından zengin olması Akarsu vadilerinin dar ve derin tabanlı olması D) Sıra dağların genel olarak doğu batı yönlü uzanış göstermesi E) Nüfus dağılışının ülke genelinde düzensiz olması

Türkiye'de İç Kuvvetler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster