Soru:

10. Ülkelerin hazırlıklı oluşlarına bağlı olarak afetlerin neden olduğu can ve mal kayıpları farklılık göstermektedir. 5 is IV I

10. Ülkelerin hazırlıklı oluşlarına bağlı olarak afetlerin neden
olduğu can ve mal kayıpları farklılık göstermektedir.
5
is
IV
II
Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak gös-
terilen ülkelerden hangisi gerçekleşecek aynı şiddette-
ki bir afetten daha az etkilenir?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V
32

10. Ülkelerin hazırlıklı oluşlarına bağlı olarak afetlerin neden olduğu can ve mal kayıpları farklılık göstermektedir. 5 is IV II Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak gös- terilen ülkelerden hangisi gerçekleşecek aynı şiddette- ki bir afetten daha az etkilenir? A) B) II C) III D) IV E) V 32

Türkiye'de İç Kuvvetler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster