Soru:

TÜRKİY TEST- 2 18. Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimden kentlere olan göçü artırıcı bir etken sayila- maz? A) Kentlerdeki iş

TÜRKİY
TEST- 2
18. Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimden
kentlere olan göçü artırıcı bir etken sayila-
maz?
A) Kentlerdeki iş imkânları
B) Kırsal kesimdeki gelir darlığı
C) Sulanabilen alanların genişlemesi
D) Kırsal kesimde eğitim - sağlık hizmetleri-
nin yetersizliği
E) Kırsal alandaki tarım arazisi yetersizliği
19. Göç alan yerlerde hızlı nüfus artışına bağlı
olarak çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar ara-
sında yer almaz?
A) Fabrikalar şehrin içinde kalarak, plansız
kentleşme ortaya çıkar.
B) Nüfus miktarına bağlı olarak çevre kirliliği
artar.
C) Kültürel çatışmalar yaşanır.
osanoğlunun ortalama ömrün
il
1 Alt

TÜRKİY TEST- 2 18. Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimden kentlere olan göçü artırıcı bir etken sayila- maz? A) Kentlerdeki iş imkânları B) Kırsal kesimdeki gelir darlığı C) Sulanabilen alanların genişlemesi D) Kırsal kesimde eğitim - sağlık hizmetleri- nin yetersizliği E) Kırsal alandaki tarım arazisi yetersizliği 19. Göç alan yerlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar ara- sında yer almaz? A) Fabrikalar şehrin içinde kalarak, plansız kentleşme ortaya çıkar. B) Nüfus miktarına bağlı olarak çevre kirliliği artar. C) Kültürel çatışmalar yaşanır. osanoğlunun ortalama ömrün il 1 Alt

Cevap

* Cenap "C" Gunka tam tersine kırsal kesimden kente
gidince sulanabilen alan yani tarim arazisi azalar,
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE