Soru:

e endemik 10. Ülke sınırları içerisindeki nüfus hareketlerine iç göç denir. Türkiye'de iç göçler genellikle kırsal kesimden kent

e endemik
10. Ülke sınırları içerisindeki nüfus hareketlerine iç göç
denir. Türkiye'de iç göçler genellikle kırsal kesimden
kentlere doğru yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kır-
sal kesimden kentlere doğru yapılan göçler sonu-
cunda gerçekleşen bir durum değildir?
A) Kırsal kesimde üretimin azalması
B) Kentlerde suç oraninin artması
C) Kırsal kesimde işçi ücretlerinin ucuzlaması
D) Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksama-
ların yaşanması
E) Kentlerde kültürel çeşitliliğin artması
16

e endemik 10. Ülke sınırları içerisindeki nüfus hareketlerine iç göç denir. Türkiye'de iç göçler genellikle kırsal kesimden kentlere doğru yapılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kır- sal kesimden kentlere doğru yapılan göçler sonu- cunda gerçekleşen bir durum değildir? A) Kırsal kesimde üretimin azalması B) Kentlerde suç oraninin artması C) Kırsal kesimde işçi ücretlerinin ucuzlaması D) Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksama- ların yaşanması E) Kentlerde kültürel çeşitliliğin artması 16