Soru:

9- Tarımsal ya da hayvansal ürünlere olan tüketim talebinin herhangi bir sebeple azalması durumunda aşağıdakilerden hangisinin m

9- Tarımsal ya da hayvansal ürünlere olan tüketim talebinin
herhangi bir sebeple azalması durumunda aşağıdakilerden
hangisinin meydana gelme olasılığı daha fazladır?
A) Ürünlerin yurt dışına ihracatı artar.
B) Üretimde azalma yaşanır.
C) Tüketimin artması için yeni pazar alanları oluşturulur.
D) Ülkenin milli gelirinde artış olur.
E) Tarım yapılan alanlar yerleşime açılır.

9- Tarımsal ya da hayvansal ürünlere olan tüketim talebinin herhangi bir sebeple azalması durumunda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelme olasılığı daha fazladır? A) Ürünlerin yurt dışına ihracatı artar. B) Üretimde azalma yaşanır. C) Tüketimin artması için yeni pazar alanları oluşturulur. D) Ülkenin milli gelirinde artış olur. E) Tarım yapılan alanlar yerleşime açılır.

Türkiye'de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
Test
yoğunluğunun faz
Aşağıdaki grafikte Türkiye'de nüfus sayım yillanındaki nu-
fus artış hizi ve nüfus miktan gösterilmiştir.
NO
More
90
9.
Aşağıdaki me
kate slindig
rosi diğerler
80
70
50
50
A) Kaysets
Karton
70
40
30
0
den hangisi et
20
TO
0
20
1927 19

Coğrafya

Türkiye'de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Soru Çözümü

Test yoğunluğunun faz Aşağıdaki grafikte Türkiye'de nüfus sayım yillanındaki nu- fus artış hizi ve nüfus miktan gösterilmiştir. NO More 90 9. Aşağıdaki me kate slindig rosi diğerler 80 70 50 50 A) Kaysets Karton 70 40 30 0 den hangisi et 20 TO 0 20 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1969 1970 1975 1900 1955 1950 2500 2010 2017 NOV 10 7. ve 8. soruları yukarıdaki grafiğe göre çözünüz. 10. Notus dagi yetieridir. Ta fusun sik old SI 7. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927 yılında, en soñ nlitus sayımı ise, 2010 yılında yapılmıştır. 2017 B) En düşük nüfus artışı %o 10.59 ile 1940-45 dönemin- de olmuştur. C) 1927 - 2010 yılları arasında nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu devamlı artmıştır. D) Nüfus artış hızı 1980 'li yılların başında azalmistyr E) En fazla nüfus artış hızı 1955 - 1960 yılları arasında ol- muştur. Haritada sinde nüfu la olduğu A) Si ile Sin Palme Yayıncılık 11. Aşağıda T gösterilmi 1985 yılından itibaren nüfus artış hızında düşme başlamış. ir 2 hamıştır. olduğu Nüfus p da bilgi A) Nüf ğu yer- Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden han- gisl gösterilemez? A) Kırsal kesimden kentlere yoğun iç göçün yaşanması B) Eğitim düzeyinin yükselmesi C) Uzun yıllar sürdürülen aile planlamasına yönelik olum- lu sonuçların alınıyor olması D) Ülkemizde ilerleyen sanayileşme ve şehirleşme faa- liyetleri E) Kadınların çalışma hayatına girmesi 8) Nüfi Orto D) Nuf E) Top 9.B 10.C 7.C 8. A