Soru:

18-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kırsal kesimden kente göçü artıran faktörlerden biri değildir?, A) Tarımda makineleşmeB) E

18-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kırsal kesimden kente göçü
artıran faktörlerden biri değildir?,
A) Tarımda makineleşmeB) Erozyonla toprakların
verimsizleşmesiC) İş imkanlarının kısıtlı olmasıD) Toprakların
miras yolu ile küçülmes E) Tarım topraklarının yerleşim alanına
dönüşmesi

18-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kırsal kesimden kente göçü artıran faktörlerden biri değildir?, A) Tarımda makineleşmeB) Erozyonla toprakların verimsizleşmesiC) İş imkanlarının kısıtlı olmasıD) Toprakların miras yolu ile küçülmes E) Tarım topraklarının yerleşim alanına dönüşmesi