Soru:

17. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ile birlikte şe- hirlerde görülen sorunlardan biri değildir? A) Yeşil alanlarda azalma o

17. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ile birlikte şe-
hirlerde görülen sorunlardan biri değildir?
A) Yeşil alanlarda azalma olması
B) Trafik yoğunluğunun artması
C) Altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması
D) Nadas alanlarının artması
E) Şehir isi adalarının oluşması
Diğer sayfaya geçiniz.
NAR
(A
16 A
(E 17
17 (A) (B)
F| 18
(G) 19 (A B
© © 20
91
210
ADI
A A A

17. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ile birlikte şe- hirlerde görülen sorunlardan biri değildir? A) Yeşil alanlarda azalma olması B) Trafik yoğunluğunun artması C) Altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması D) Nadas alanlarının artması E) Şehir isi adalarının oluşması Diğer sayfaya geçiniz. NAR (A 16 A (E 17 17 (A) (B) F| 18 (G) 19 (A B © © 20 91 210 ADI A A A

Türkiye'de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster