Soru:

12 10. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yaşanan göçlerin yönü veril- miştir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde daha çok doğudan bat

12
10. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yaşanan göçlerin yönü veril-
miştir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde daha çok doğudan
batıya doğru yapılan bu göçlerin ortaya çıkaracağı so-
runlardan biri değildir?
A) Göç alan yerlerde konut sıkıntısı yaşanması ve ev kira-
larının yükselmesi
B) Gecekondulaşmanın ve sanayi tesislerinin şehir içinde
kalması sonucu çarpık kentleşmenin görülmesi
C) Çevre, görüntü ve gürültü kirliliğinin yaşanması
D) iş gücü ücretlerinin ucuzlaması
Et Kaltürler arası çatışmaların yaşanması

12 10. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yaşanan göçlerin yönü veril- miştir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde daha çok doğudan batıya doğru yapılan bu göçlerin ortaya çıkaracağı so- runlardan biri değildir? A) Göç alan yerlerde konut sıkıntısı yaşanması ve ev kira- larının yükselmesi B) Gecekondulaşmanın ve sanayi tesislerinin şehir içinde kalması sonucu çarpık kentleşmenin görülmesi C) Çevre, görüntü ve gürültü kirliliğinin yaşanması D) iş gücü ücretlerinin ucuzlaması Et Kaltürler arası çatışmaların yaşanması

Türkiye'de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster