Soru:

10. Göç, toplumların hem sosyal hem de ekonomik yapısın- da değişiklikler meydana getiren bir nüfus hareketidir. Bu sosyal ve ek

10. Göç, toplumların hem sosyal hem de ekonomik yapısın-
da değişiklikler meydana getiren bir nüfus hareketidir. Bu
sosyal ve ekonomik değişiklikler göç alan yerlerde de göç
veren yerlerde de meydana
gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin göç alan şehirlerde
ortaya çıkardığı sorunlar arasında yer almaz?
A) Ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.
B) Nüfus yoğunluğu arttığından altyapı yetersizlikleri orta-
ya çıkar.
Yerleşim alanları genişler, çevredeki bazı ormanlar tah-
rip edilir.
5) Çevrede; plansız ve düzensiz yerleşmelerin olduğu ge-
cekondu semtleri oluşur.
E) İş alanları artar; fakat işsizlikte de artış gözlenir.

10. Göç, toplumların hem sosyal hem de ekonomik yapısın- da değişiklikler meydana getiren bir nüfus hareketidir. Bu sosyal ve ekonomik değişiklikler göç alan yerlerde de göç veren yerlerde de meydana gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi göçlerin göç alan şehirlerde ortaya çıkardığı sorunlar arasında yer almaz? A) Ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir. B) Nüfus yoğunluğu arttığından altyapı yetersizlikleri orta- ya çıkar. Yerleşim alanları genişler, çevredeki bazı ormanlar tah- rip edilir. 5) Çevrede; plansız ve düzensiz yerleşmelerin olduğu ge- cekondu semtleri oluşur. E) İş alanları artar; fakat işsizlikte de artış gözlenir.