Soru:

8. Ülkemiz özellikle coğrafi konumu itibariyle Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Hazar Havzası gibi stratejik öneme sahip

8. Ülkemiz özellikle coğrafi konumu
itibariyle Avrupa, Kafkasya, Orta Asya,
Orta Doğu, Hazar Havzası gibi stratejik
öneme sahip yerlerin kilit noktasında yer
alır.
Bu durum dikkate alındığında aşağıda
verilen yerlerden hangisinin enerji
ihtiyacının karşılanması üzerinde
Türkiye'nin etkili olduğu söylenebilir?
A) Orta Asya
B) Orta Doğu
C) Kafkasya
D) Hazar Havzası
E) Avrupa Kitasi

8. Ülkemiz özellikle coğrafi konumu itibariyle Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Hazar Havzası gibi stratejik öneme sahip yerlerin kilit noktasında yer alır. Bu durum dikkate alındığında aşağıda verilen yerlerden hangisinin enerji ihtiyacının karşılanması üzerinde Türkiye'nin etkili olduğu söylenebilir? A) Orta Asya B) Orta Doğu C) Kafkasya D) Hazar Havzası E) Avrupa Kitasi