Soru:

7. Göç, toplumların sosyoekonomik yapısında önem- li değişimlere yol açan bir nüfus hareketidir. Doğada meydana gelen afetler, i

7. Göç, toplumların sosyoekonomik yapısında önem-
li değişimlere yol açan bir nüfus hareketidir. Doğada
meydana gelen afetler, insanların yaşadıkları yerler-
den göç etmesine neden olur.
Yukarıdaki haritada gösterilen alanların hepsinde
aşağıdaki afetlerden hangisine bağlı göçlerin ya-
şanması beklenir?
A) Tsunami
B) Volkan patlaması
C) Çığ
D) Heyelan
E) Sel

7. Göç, toplumların sosyoekonomik yapısında önem- li değişimlere yol açan bir nüfus hareketidir. Doğada meydana gelen afetler, insanların yaşadıkları yerler- den göç etmesine neden olur. Yukarıdaki haritada gösterilen alanların hepsinde aşağıdaki afetlerden hangisine bağlı göçlerin ya- şanması beklenir? A) Tsunami B) Volkan patlaması C) Çığ D) Heyelan E) Sel

Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster