Soru:

13. Çevre kirliliğine karşı duyarlılık ve mevcut kaynakların tüken- me olasılığı her geçen gün alternatif enerjiye olan ihtiyacı

13. Çevre kirliliğine karşı duyarlılık ve mevcut kaynakların tüken-
me olasılığı her geçen gün alternatif enerjiye olan ihtiyacı artır-
maktadır.
Türkiye'nin coğrafi yapısı dikkate alındığında, aşağıdaki
alternatif enerji kaynakları ve bunların elde edilebilme po-
tansiyeli yüksek bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlış-
tır?
A) Kıyı Ege - Rüzgâr
B) Güneydoğu Anadolu - Güneş
C) Batı Akdeniz - Sıcak su
D) İç Ege - Jeotermal
E) Doğu Anadolu - Su

13. Çevre kirliliğine karşı duyarlılık ve mevcut kaynakların tüken- me olasılığı her geçen gün alternatif enerjiye olan ihtiyacı artır- maktadır. Türkiye'nin coğrafi yapısı dikkate alındığında, aşağıdaki alternatif enerji kaynakları ve bunların elde edilebilme po- tansiyeli yüksek bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlış- tır? A) Kıyı Ege - Rüzgâr B) Güneydoğu Anadolu - Güneş C) Batı Akdeniz - Sıcak su D) İç Ege - Jeotermal E) Doğu Anadolu - Su

Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster