Soru:

1. Marmara Bölgesi'nin genel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ekili ve dikili alanların oranı

1. Marmara Bölgesi'nin genel özellikleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ekili ve dikili alanların oranı diğer bölgelerden
fazladır.
B) Sanayileşme oranı yüksektir.
C) Akarsu havzalarında çentik ve boğaz vadiler
yaygın bulunur.
D) Tektonik faaliyetlerle oluşan çukurlarda göller
bulunur.
E) Kırsal kesimde çeşitli ekonomik faaliyetler yürü-
tülür.

1. Marmara Bölgesi'nin genel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ekili ve dikili alanların oranı diğer bölgelerden fazladır. B) Sanayileşme oranı yüksektir. C) Akarsu havzalarında çentik ve boğaz vadiler yaygın bulunur. D) Tektonik faaliyetlerle oluşan çukurlarda göller bulunur. E) Kırsal kesimde çeşitli ekonomik faaliyetler yürü- tülür.