Soru:

i- 6. /benimhoca Kalsiyum bikarbonat içerikli kayaçlarda erime- ye bağlı oluşan ova türüdür. Kısmen verimli arazilerdir. Polye o

i-
6.
/benimhoca
Kalsiyum bikarbonat içerikli kayaçlarda erime-
ye bağlı oluşan ova türüdür.
Kısmen verimli arazilerdir.
Polye ovası ve göl ova olarak da adlandırılırlar.
Yukarıda verilen özelliklere sahip ova aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Konya Ovası
B) Tavas Ovası
C) Kırkağaç Ovası D) Ceylanpınar Ovası
E) Tosya Ovası

i- 6. /benimhoca Kalsiyum bikarbonat içerikli kayaçlarda erime- ye bağlı oluşan ova türüdür. Kısmen verimli arazilerdir. Polye ovası ve göl ova olarak da adlandırılırlar. Yukarıda verilen özelliklere sahip ova aşağıda- kilerden hangisidir? A) Konya Ovası B) Tavas Ovası C) Kırkağaç Ovası D) Ceylanpınar Ovası E) Tosya Ovası

Türkiye'de Dış Kuvvetler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster