Soru:

B) Göksu A) Eşen res, BU D) Dalaman C) Kızılırmak Marr E) Manavgat - Meric Doğu - Fırat Ülke 10. Akarsu aşındırmasının son dönem

B) Göksu
A) Eşen
res, BU
D) Dalaman
C) Kızılırmak
Marr
E) Manavgat
- Meric
Doğu
- Fırat
Ülke
10. Akarsu aşındırmasının son döneminde orta-
ya çıkan deniz seviyesine yakın hafif dalgalı
geniş düzlüklere peneplen (yontukdüz) denir.
döküler
- Fırat v
- Kura v
IV
- Çoruh
Ülke
- Asi (S
tan)
Haritada numaralandırılarak gösterilen
alanlardan hangisi peneplen özelliğine da-
ha yakındır?
A) I.
B) II.
C) III. D) IV. E) V.
.
A
8. B
9. C
10.D

B) Göksu A) Eşen res, BU D) Dalaman C) Kızılırmak Marr E) Manavgat - Meric Doğu - Fırat Ülke 10. Akarsu aşındırmasının son döneminde orta- ya çıkan deniz seviyesine yakın hafif dalgalı geniş düzlüklere peneplen (yontukdüz) denir. döküler - Fırat v - Kura v IV - Çoruh Ülke - Asi (S tan) Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisi peneplen özelliğine da- ha yakındır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. . A 8. B 9. C 10.D

Türkiye'de Dış Kuvvetler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster