Soru:

35. Dağlık ve engebeli bölgelerin hızlı akışlı akarsularının hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Fakat dağlık ve engebeli ol

35. Dağlık ve engebeli bölgelerin hızlı akışlı akarsularının
hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Fakat dağlık ve
engebeli olmasına rağmen çözünebilen kayaçların kalın
tabakalar halinde bulunduğu alanlarda hızlı akışlı akar-
sular bulunsa bile baraj yapmak zorlaşır çünkü bu tip
arazilerin su tutma kapasitesi düşüktür.
III
Yukarıda belirtilen durumdan dolayı haritada numa-
ralanan alanlardan hangisinde baraj yapımı daha
zordur?
A)!
B) II
C) III
E) V
D) IV

35. Dağlık ve engebeli bölgelerin hızlı akışlı akarsularının hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Fakat dağlık ve engebeli olmasına rağmen çözünebilen kayaçların kalın tabakalar halinde bulunduğu alanlarda hızlı akışlı akar- sular bulunsa bile baraj yapmak zorlaşır çünkü bu tip arazilerin su tutma kapasitesi düşüktür. III Yukarıda belirtilen durumdan dolayı haritada numa- ralanan alanlardan hangisinde baraj yapımı daha zordur? A)! B) II C) III E) V D) IV

Türkiye'de Dış Kuvvetler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster