Soru:

B B B Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 a 39. Türkiye'de yıl boyunca iliman iklim koşullarının etkili olduğu yöreler örtü

B
B
B
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
a
39. Türkiye'de yıl boyunca iliman iklim koşullarının etkili
olduğu yöreler örtü altı tarımsal faaliyetlerin yoğunlaş-
tığı alanlardır. Bu alanlarda sebze, meyve ve süs bitki-
leri yetiştirilir. Buna da "örtü altı yetiştiriciliği" adı ve-
rilmektedir.
Bu haritada numaralandırılarak gösterilen alanla-
rin hangisinde bu tarımsal faaliyet daha fazla ya-
pılmaktadır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
P) 3 ve 4
EY 4 ve 5

B B B Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 a 39. Türkiye'de yıl boyunca iliman iklim koşullarının etkili olduğu yöreler örtü altı tarımsal faaliyetlerin yoğunlaş- tığı alanlardır. Bu alanlarda sebze, meyve ve süs bitki- leri yetiştirilir. Buna da "örtü altı yetiştiriciliği" adı ve- rilmektedir. Bu haritada numaralandırılarak gösterilen alanla- rin hangisinde bu tarımsal faaliyet daha fazla ya- pılmaktadır? A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 P) 3 ve 4 EY 4 ve 5

Türkiye’de Bitkilerin Genel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster