Soru:

9. SIV A Türkiye'deki yetişme koşulları 1500 m'den daha yüksek yerlerde bulunan bir bitki türü yukarıdaki haritada taralı olarak

9.
SIV
A
Türkiye'deki yetişme koşulları 1500 m'den
daha yüksek yerlerde bulunan bir bitki türü
yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen
yerlerin hangisinde uygun yetişme ortamı
bulur?
A)
B) 11
C) III
D) IV
E) V

9. SIV A Türkiye'deki yetişme koşulları 1500 m'den daha yüksek yerlerde bulunan bir bitki türü yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen yerlerin hangisinde uygun yetişme ortamı bulur? A) B) 11 C) III D) IV E) V