Soru:

2. Aşağıdaki tablo, Türkiye'deki bazı illerde yer alan orman alanlarının bu illerin yüz ölçümlerine oranını göstermektedir. Ille

2.
Aşağıdaki tablo, Türkiye'deki bazı illerde yer alan
orman alanlarının bu illerin yüz ölçümlerine oranını
göstermektedir.
Iller
Testokul
Karabük
Muğla
Çanakkale
Adana
Orman Alanlarının illerin Yüz
Ölçümüne Orani
%70,8
%67,6
%52,2
%41,2
%38
Trabzon
%32,9
Bingöl
Aksaray
Şanlıurfa
%1,4
%0,5
Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Karabük ve Muğla'nın orman alanlarının, yüz
ölçümlerine oranı birbirine yakındır.
B) Ormanların kapladıkları alan ile illerin yüz ölçümleri
birbirlerine paralellik göstermektedir.
C) Şanlıurfa'nın orman alanlarının ilin yüz ölçümüne
oranı en azdır. anfarladi
D) Verilenler içinde kıyı bölgelerde bulunan illerde
ormanların yüz ölçümlerine oranları daha fazladır.
E) Karabük ve Trabzon aynı coğrafi bölgelerde
olmalarına karşılık, orman alanlarının yüz
ölçümlerine oranları arasındaki fark fazladır.

2. Aşağıdaki tablo, Türkiye'deki bazı illerde yer alan orman alanlarının bu illerin yüz ölçümlerine oranını göstermektedir. Iller Testokul Karabük Muğla Çanakkale Adana Orman Alanlarının illerin Yüz Ölçümüne Orani %70,8 %67,6 %52,2 %41,2 %38 Trabzon %32,9 Bingöl Aksaray Şanlıurfa %1,4 %0,5 Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Karabük ve Muğla'nın orman alanlarının, yüz ölçümlerine oranı birbirine yakındır. B) Ormanların kapladıkları alan ile illerin yüz ölçümleri birbirlerine paralellik göstermektedir. C) Şanlıurfa'nın orman alanlarının ilin yüz ölçümüne oranı en azdır. anfarladi D) Verilenler içinde kıyı bölgelerde bulunan illerde ormanların yüz ölçümlerine oranları daha fazladır. E) Karabük ve Trabzon aynı coğrafi bölgelerde olmalarına karşılık, orman alanlarının yüz ölçümlerine oranları arasındaki fark fazladır.