Soru:

14. Aşağıda bir bölgenin yıllık ortalama sıcaklık ve yagis gra. eler fiği verilmiştir Sıcaklık (°C) 30 Yagis (mm) 300 25 250 20

14. Aşağıda bir bölgenin yıllık ortalama sıcaklık ve yagis gra.
eler
fiği verilmiştir
Sıcaklık (°C)
30
Yagis (mm)
300
25
250
20
200
15
150
10
100
5
THE
50
0
0
OŞ M M H TA EEK A
yat
Coğrafya öğretmeni derste, “Yer üstündeki doğal kaynak-
ların dağılışında iklim koşullarının önemli payı vardır." de-
dikten sonra öğrencilerinden bu bölgedeki önemli doğal
kaynaklara örnek vermelerini istemiştir.
Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yanıtı
doğrudur?
A) Şebnem: Orman
X
B) Gökhan: Jeotermal
Alara: Güneş v
D) Eren: Taş kömürü X
E) Asli: Bor minerali X

14. Aşağıda bir bölgenin yıllık ortalama sıcaklık ve yagis gra. eler fiği verilmiştir Sıcaklık (°C) 30 Yagis (mm) 300 25 250 20 200 15 150 10 100 5 THE 50 0 0 OŞ M M H TA EEK A yat Coğrafya öğretmeni derste, “Yer üstündeki doğal kaynak- ların dağılışında iklim koşullarının önemli payı vardır." de- dikten sonra öğrencilerinden bu bölgedeki önemli doğal kaynaklara örnek vermelerini istemiştir. Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yanıtı doğrudur? A) Şebnem: Orman X B) Gökhan: Jeotermal Alara: Güneş v D) Eren: Taş kömürü X E) Asli: Bor minerali X