Soru:

TURKIYE'NIN DAGLARI, OVALARI, PLATOLARI 1. As Fay hatlarındaki çökmeler sonucunda oluşan qukurluklarn akarsular tarafından alüvy

TURKIYE'NIN DAGLARI, OVALARI, PLATOLARI
1.
As
Fay hatlarındaki çökmeler sonucunda oluşan qukurluklarn
akarsular tarafından alüvyonlarla doldurulmasıyla tektonik
ovalar oluşur. Bu ovalar, tektonik çöküntü kuşaklan boyunca
Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre farklı bir tay
hattı üzerinde bulunan tektonik ovalardan biridir?
yer alır.
B) Düzce
C) Amik
A) Adapazarı
D) Amasya
E) Erzincan
Bu

TURKIYE'NIN DAGLARI, OVALARI, PLATOLARI 1. As Fay hatlarındaki çökmeler sonucunda oluşan qukurluklarn akarsular tarafından alüvyonlarla doldurulmasıyla tektonik ovalar oluşur. Bu ovalar, tektonik çöküntü kuşaklan boyunca Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre farklı bir tay hattı üzerinde bulunan tektonik ovalardan biridir? yer alır. B) Düzce C) Amik A) Adapazarı D) Amasya E) Erzincan Bu