Soru:

De C Ankara Antlaşması DU-Lozan Barış Antlaşması E) Mondros Ateşkes Antlaşması müş- De 6. Aşağıdaki haritada numaralarla gösteri

De
C Ankara Antlaşması
DU-Lozan Barış Antlaşması
E) Mondros Ateşkes Antlaşması
müş-
De
6.
Aşağıdaki haritada numaralarla gösterilmiş beş yöre ve bu
yörelerden dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir.
De
el
IV
ar
la
Teine
Hinterlandının geniş bir limana sahip olmasından ve
verimli toprakların varlığından dolayı yoğun nüfusludur.
Su yetersizliği ve verimsiz topraklardan dolayı nüfus
yoğunluğu azdır.
Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması; sanayi, tica-
ret ve ulaşımın gelişmemesi nedeni ile nüfus yoğunluğu
azdır.
Tarımsal iş gücü ihtiyacına bağlı olarak yaz mevsimin-
de nüfusu artar.
Buna göre, yukarıda kaç numara ile gösterilen yörenin
nüfus özelliği yoktur?
AN
B) II
C) III
D) W
E) V
11
Diğer sayfaya geçiniz.

De C Ankara Antlaşması DU-Lozan Barış Antlaşması E) Mondros Ateşkes Antlaşması müş- De 6. Aşağıdaki haritada numaralarla gösterilmiş beş yöre ve bu yörelerden dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir. De el IV ar la Teine Hinterlandının geniş bir limana sahip olmasından ve verimli toprakların varlığından dolayı yoğun nüfusludur. Su yetersizliği ve verimsiz topraklardan dolayı nüfus yoğunluğu azdır. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması; sanayi, tica- ret ve ulaşımın gelişmemesi nedeni ile nüfus yoğunluğu azdır. Tarımsal iş gücü ihtiyacına bağlı olarak yaz mevsimin- de nüfusu artar. Buna göre, yukarıda kaç numara ile gösterilen yörenin nüfus özelliği yoktur? AN B) II C) III D) W E) V 11 Diğer sayfaya geçiniz.

Cevap

Aşağıdaki haritada numaralarla gösterilmiş beş yöre ve bu
yörelerden dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir.
V
IV
It hin
Te
interlandinin geniş bir limana sahip olmasından ve
verimli toprakların varlığından dolayı yoğun nüfusludur.
Su yetersizliği ve verimsiz topraklardan dolayı nüfus
yoğunluğu azdır.
Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması; sanayi, tica-
ret ve ulaşımın gelişmemesi nedeni ile nüfus yoğunluğu
azdır.
nsal iş gücü mtiyacına bağlı
blarak yaz mevsimin-
de nüfusu artar.
Buna göre, yukarıda kaç numara ile gösterilen yörenin
nüfus özelliği yoktur?
beidered
B) 11
C) III
D) IV
E V
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Aşağıdaki haritada numaralarla gösterilmiş beş yöre ve bu yörelerden dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir. V IV It hin Te interlandinin geniş bir ... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE