Soru:

8. Türkiye fiziki haritasında görüldüğü gibi Karadeniz ve Ak- deniz bölgelerinde dağlar kiyiya paralel uzanmaktadır. Dağların kı

8.
Türkiye fiziki haritasında görüldüğü gibi Karadeniz ve Ak-
deniz bölgelerinde dağlar kiyiya paralel uzanmaktadır.
Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyıların özellikleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kıyıda koy ve körfez sayısı azdır.
B) Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım kolaylıkla yapılabil-
mektedir.
C) Gerçek kiyi uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasın-
daki fark azdır.
D) Kiyi ile iç kesim arasında iklim farklılığı belirgindir.
E) Kıyıda kita sahanlığı dardır.

8. Türkiye fiziki haritasında görüldüğü gibi Karadeniz ve Ak- deniz bölgelerinde dağlar kiyiya paralel uzanmaktadır. Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyıların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kıyıda koy ve körfez sayısı azdır. B) Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım kolaylıkla yapılabil- mektedir. C) Gerçek kiyi uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasın- daki fark azdır. D) Kiyi ile iç kesim arasında iklim farklılığı belirgindir. E) Kıyıda kita sahanlığı dardır.