Soru:

4. Aşağıdaki haritada, Türkiye kıyılarında olu- şan başlıca deltalar gösterilmiştir. Ege kıyılarındaki delta sayısının Karadeniz

4. Aşağıdaki haritada, Türkiye kıyılarında olu-
şan başlıca deltalar gösterilmiştir.
Ege kıyılarındaki delta sayısının Karadeniz
ve Akdeniz kıyılarına göre daha fazla olması,
1. Dökülen akarsu sayısının fazla olması
II. Taşınan alüvyon miktarının fazla olması
III. Gelgit genliğinin az olması
IV. Kita sahanlığının geniş olması
niceliklerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Il ve IV
B) Yalnız 11
C) III ve IV
D) I ve III
E) Yalnız III

4. Aşağıdaki haritada, Türkiye kıyılarında olu- şan başlıca deltalar gösterilmiştir. Ege kıyılarındaki delta sayısının Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına göre daha fazla olması, 1. Dökülen akarsu sayısının fazla olması II. Taşınan alüvyon miktarının fazla olması III. Gelgit genliğinin az olması IV. Kita sahanlığının geniş olması niceliklerinden hangileriyle açıklanabilir? A) Il ve IV B) Yalnız 11 C) III ve IV D) I ve III E) Yalnız III

Cevap

Ülkemizde en fazla delta ovası Ege
bölgesindedir nedenleri ise
Ege'de Dağlar denize dik uzandığın dan kiyi
derinliği daha azdır
Ege akarsuların taşıdığı alüvyon miktarının
daha fazla olması
Ege'de kita sahanlığının geniş olması da
delta ovalarının oluşmasında etkilidir kita
sahanlığı denilen şey kıyı derinliğinin az
olmasını ifade etmektedir. Ya da şu şekilde
ifade edebiliriz Deniz derinliğinin 200
metreye kadar olan yerlerini ifade eder.
Derinlik az ise kita sahanlığı geniştir
Cevap A
Gelgitin az olması Karadeniz ile Akdeniz
arasındaki 1 fark olamaz çünkü ülkemizin
tamamında gelgit genliği zaten azdır
Dökülen akarsu sayısının fazla olması yine
olamaz çünkü Karadeniz'e dökülen akarsu
sayısı daha fazladır
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE