Soru:

13. V, Antalya Q- IV --- Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli böl- gelerden hangisinde akarsu biriktirmesine bağlı kıyı şekil

13.
V,
Antalya
Q-
IV
---
Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli böl-
gelerden hangisinde akarsu biriktirmesine
bağlı kıyı şekillerine daha belirgin rastlanır?
A) III
B) II - IV C) ill - IV
CHITIV
DW-
VE) IT-V
V
) V

13. V, Antalya Q- IV --- Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli böl- gelerden hangisinde akarsu biriktirmesine bağlı kıyı şekillerine daha belirgin rastlanır? A) III B) II - IV C) ill - IV CHITIV DW- VE) IT-V V ) V