Soru:

C 2. Karstik şekillere genelde nemli ve yarı nemli iklim özellikleri- ne sahip kıvrım dağ kuşakları çevresinde rastlanılmaktadır

C
2. Karstik şekillere genelde nemli ve yarı nemli iklim özellikleri-
ne sahip kıvrım dağ kuşakları çevresinde rastlanılmaktadır.
D)
E)
IV
5.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan böl-
gelerden hangilerinde karstik yer şekilleri daha yaygın
görülür?
A) I ve III
B) I ve IV
C) Il ve III
D) Il ve IV
E) III ve IV

C 2. Karstik şekillere genelde nemli ve yarı nemli iklim özellikleri- ne sahip kıvrım dağ kuşakları çevresinde rastlanılmaktadır. D) E) IV 5. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan böl- gelerden hangilerinde karstik yer şekilleri daha yaygın görülür? A) I ve III B) I ve IV C) Il ve III D) Il ve IV E) III ve IV