Soru:

C) Edirne 5. D) Ankara E) Şanlıurfa Aşağıdaki grafiklerde Türkiye 1975 ve 2019 yıllarında çalışan nüfusun iş kollarına dağılım v

C) Edirne
5.
D)
Ankara
E) Şanlıurfa
Aşağıdaki grafiklerde Türkiye 1975 ve 2019 yıllarında
çalışan nüfusun iş kollarına dağılım verilmiştir.
%
Tarım
Hizmet
Sanayi
70-
70
A PEGEMAKADEMI
60
60+
50
50+
40
40+
30
30-
20
20
10
10+
0
0
1975
2019
6
Grafiklerdeki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir.
Yukarıdaki grafiklerdeki bilgilere göre aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılabilir?
A) Tarım sektöründe çalışanların miktarı azalmıştır.
B) 2019 yılında tarım ve sanayi sektörlerinde çalışan-
ların oran: hizmet sektöründe çalışanların oranın-
dan fazladır.
C) Verilen yıllar arasında Türkiye gelişme sürecini ya-
şamaktadır.
D) 2019 yılında tarımsal üretim azalmıştır.
E) 1975'te tarım sektöründe çalışanların oranı hizmet
ve sanayi sektöründe çalışanlardan üç kat fazladır.
562

C) Edirne 5. D) Ankara E) Şanlıurfa Aşağıdaki grafiklerde Türkiye 1975 ve 2019 yıllarında çalışan nüfusun iş kollarına dağılım verilmiştir. % Tarım Hizmet Sanayi 70- 70 A PEGEMAKADEMI 60 60+ 50 50+ 40 40+ 30 30- 20 20 10 10+ 0 0 1975 2019 6 Grafiklerdeki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir. Yukarıdaki grafiklerdeki bilgilere göre aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılabilir? A) Tarım sektöründe çalışanların miktarı azalmıştır. B) 2019 yılında tarım ve sanayi sektörlerinde çalışan- ların oran: hizmet sektöründe çalışanların oranın- dan fazladır. C) Verilen yıllar arasında Türkiye gelişme sürecini ya- şamaktadır. D) 2019 yılında tarımsal üretim azalmıştır. E) 1975'te tarım sektöründe çalışanların oranı hizmet ve sanayi sektöründe çalışanlardan üç kat fazladır. 562

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster