Soru:

Aunti Güçlu Alinti Stiller 20- Ekonomiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İklimin, ülke ekonomisine kat

Aunti
Güçlu Alinti
Stiller
20- Ekonomiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İklimin, ülke ekonomisine katkısı doğrudan ya da dolaylı
yollarla gerçekleşir.
B) Son yıllarda Türkiye'de hizmet sektörünün ekonomi
içindeki payı azalmaktadır.
C) Türkiye'de sanayi sektörünün hizmet sektörüne paralel
olarak büyümemesi üretmeden tükettiğimizin göstergesidir.
D) Türkiye'de çeşitli iklimlerin görülmesi tarım ürünlerindeki
çeşitliliği de artırmıştır.
E) Türkiye'de sanayileşmenin yeterince büyümemesinin temel
nedeni ham madde yetersizliğidir.

Aunti Güçlu Alinti Stiller 20- Ekonomiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İklimin, ülke ekonomisine katkısı doğrudan ya da dolaylı yollarla gerçekleşir. B) Son yıllarda Türkiye'de hizmet sektörünün ekonomi içindeki payı azalmaktadır. C) Türkiye'de sanayi sektörünün hizmet sektörüne paralel olarak büyümemesi üretmeden tükettiğimizin göstergesidir. D) Türkiye'de çeşitli iklimlerin görülmesi tarım ürünlerindeki çeşitliliği de artırmıştır. E) Türkiye'de sanayileşmenin yeterince büyümemesinin temel nedeni ham madde yetersizliğidir.

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster