Soru:

AGAD0006 'nin 8. Armada requiei Aşağıdaki tabloda iki bölgenin arazi yapısı ve iklim özellikleri gösterilmiştir. Arazi yapısı ik

AGAD0006
'nin
8.
Armada
requiei
Aşağıdaki tabloda iki bölgenin arazi yapısı ve iklim
özellikleri gösterilmiştir.
Arazi yapısı
iklim özellikleri
i
.
Kalın kalker tab-
akaları ile kapli
Lapya, dolin, uvala
ve obruk gibi yer
şekilleri yaygın
Yaz ayları sicak
ve kurak, kışlar
ilik ve yağışlı
K Yöresi
A
vlar
Yer yüzeyi volkanik
küller ve miner-
allerle kapli
Yamaç eğimleri
fazla
Yaz ayları sıcak
kurak, kışlar
soğuk ve kar
yağışlı
7)
L Yöresi
•
Yillik nem oranı
az
ha
ek
Armada
Yayinlari
Mantar kaya, peri
bacası ve şahit Sıcaklık farkları
kaya gibi yer şekill- yüksek
eri yaygın
Buna göre k ve L yöreleriyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine ulasılamaz?
A) Kyöresinde kimyasal tortul, L yöresinde püskü-
rük kayaçlar yaygındır. V
B) K yöresinde karasal, L yöresinde denizel iklim
koşulları etkilidir. V
C) K yöresinde kimyasal, L yöresinde fiziksel çö-
zünme hakimdir. V
D) K yöresinde çalı formasyonu, L yöresinde ot for-
masyonu hakimdir.
E) K yöresinde çökme depremleri, L yöresinde tek-
tonik depremler etkilidir.
V

AGAD0006 'nin 8. Armada requiei Aşağıdaki tabloda iki bölgenin arazi yapısı ve iklim özellikleri gösterilmiştir. Arazi yapısı iklim özellikleri i . Kalın kalker tab- akaları ile kapli Lapya, dolin, uvala ve obruk gibi yer şekilleri yaygın Yaz ayları sicak ve kurak, kışlar ilik ve yağışlı K Yöresi A vlar Yer yüzeyi volkanik küller ve miner- allerle kapli Yamaç eğimleri fazla Yaz ayları sıcak kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı 7) L Yöresi • Yillik nem oranı az ha ek Armada Yayinlari Mantar kaya, peri bacası ve şahit Sıcaklık farkları kaya gibi yer şekill- yüksek eri yaygın Buna göre k ve L yöreleriyle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisine ulasılamaz? A) Kyöresinde kimyasal tortul, L yöresinde püskü- rük kayaçlar yaygındır. V B) K yöresinde karasal, L yöresinde denizel iklim koşulları etkilidir. V C) K yöresinde kimyasal, L yöresinde fiziksel çö- zünme hakimdir. V D) K yöresinde çalı formasyonu, L yöresinde ot for- masyonu hakimdir. E) K yöresinde çökme depremleri, L yöresinde tek- tonik depremler etkilidir. V

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster