Soru:

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sehrin etki alanını sinirlandıran faktörlerden biridir? A) Hizmet sektöründe çalışan nüfusun tar

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sehrin etki alanını
sinirlandıran faktörlerden biridir?
A) Hizmet sektöründe çalışan nüfusun tarım sektö-
ründen fazla olması
B) Hinterlandinin dar olması
C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
D) Ulaşım sistemlerinin çeşitlilik göstermesi →
E) Madenciliğin hızla gelişmesi
L

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sehrin etki alanını sinirlandıran faktörlerden biridir? A) Hizmet sektöründe çalışan nüfusun tarım sektö- ründen fazla olması B) Hinterlandinin dar olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Ulaşım sistemlerinin çeşitlilik göstermesi → E) Madenciliğin hızla gelişmesi L

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster