Soru:

- Aşağıdaki tabloda bazı ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgi verilmiştir. Sektör Faaliyet Uçak Sanayi Deneme uçuş ları yapmak Te

- Aşağıdaki tabloda bazı ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgi
verilmiştir.
Sektör
Faaliyet
Uçak
Sanayi
Deneme uçuş
ları yapmak
Tesisin bulunduğu yer
lliman kuşağın rüz-
garli ve yağışlı gün
sayısı az bir yöresi
II
Tekstil
Sanayi
Avrupa ülkeleri
için hazır giyim
Ürünleri üretmek
Güneydoğu Asya'nın
çok nüfuslu ülkeleri
Gida
Sanayi
Süt ve süt ürün-
leri üretmek
Büyük bir metropol-
Ün yakınında yer al-
an tarım işletmesi
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?
A) I. tesisin yer seçiminde doğal koşulların etkisi fazla
dır.
B) III. tesisin pazar alanına yakın olması maliyeti düşür-
mektedir.
C) II. tesisin yer seçiminde düşük işçi ücretlerinden ya-
rarlanma isteği etkili olmuştur.
D) III. tesisin dağıtımda soğutuculu araçlara ihtiyacı
daha fazladır.
E) Elverişsiz hava koşulları II. ekonomik faaliyette daha
çok aksamaya neden olur.

- Aşağıdaki tabloda bazı ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgi verilmiştir. Sektör Faaliyet Uçak Sanayi Deneme uçuş ları yapmak Tesisin bulunduğu yer lliman kuşağın rüz- garli ve yağışlı gün sayısı az bir yöresi II Tekstil Sanayi Avrupa ülkeleri için hazır giyim Ürünleri üretmek Güneydoğu Asya'nın çok nüfuslu ülkeleri Gida Sanayi Süt ve süt ürün- leri üretmek Büyük bir metropol- Ün yakınında yer al- an tarım işletmesi Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla- maz? A) I. tesisin yer seçiminde doğal koşulların etkisi fazla dır. B) III. tesisin pazar alanına yakın olması maliyeti düşür- mektedir. C) II. tesisin yer seçiminde düşük işçi ücretlerinden ya- rarlanma isteği etkili olmuştur. D) III. tesisin dağıtımda soğutuculu araçlara ihtiyacı daha fazladır. E) Elverişsiz hava koşulları II. ekonomik faaliyette daha çok aksamaya neden olur.

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster