Soru:

B B B 5. Aşağıda XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinin sınıria- rini gösteren bir harita verilmiştir. 6. Aşağıd FransaViyanBodolya İ

B
B
B
5.
Aşağıda XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinin sınıria-
rini gösteren bir harita verilmiştir.
6.
Aşağıd
FransaViyanBodolya
İspanya Roma
Istanbul
Rusya
Cezayir
AKDENİZ
KARADENİZ
Tebriz
Safevi
Devlet
Kudüs
gal sa
miştir.
1 Cic
tar
II. c
pi
III. Y
d
Trablusgarkahire
Mekke
IV. II
Osmanlı Devleti Sinirları
Bun
insa
A)
Projeksiyon yardımıyla tahtaya bu haritayı yansı-
tan Can Öğretmen, öğrencilerinden bu harita ile
ilgili çıkarımlarda bulunmalarını istemiştir. Öğren-
cilerin Osmanlı Devleti ile ilgili çıkarımları ise şun-
lardır:
Berk: En geniş sınırlara XVII. yüzyılda ulaşmıştır.
Tarik: Farklı kıtalarda varlık göstermiştir.
Elif: Çeşitli milletleri bünyesinde barındırmıştır.
Zehra: Konuşulan dil sayısı fazladır.
Buna göre öğrencilerden hangilerinin cevapla-
ri yanlıştır?
A) Berk
B) Tarik
C) Elif
D) Zehra
E) Tarik ve Elif
7.
A
ri

B B B 5. Aşağıda XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinin sınıria- rini gösteren bir harita verilmiştir. 6. Aşağıd FransaViyanBodolya İspanya Roma Istanbul Rusya Cezayir AKDENİZ KARADENİZ Tebriz Safevi Devlet Kudüs gal sa miştir. 1 Cic tar II. c pi III. Y d Trablusgarkahire Mekke IV. II Osmanlı Devleti Sinirları Bun insa A) Projeksiyon yardımıyla tahtaya bu haritayı yansı- tan Can Öğretmen, öğrencilerinden bu harita ile ilgili çıkarımlarda bulunmalarını istemiştir. Öğren- cilerin Osmanlı Devleti ile ilgili çıkarımları ise şun- lardır: Berk: En geniş sınırlara XVII. yüzyılda ulaşmıştır. Tarik: Farklı kıtalarda varlık göstermiştir. Elif: Çeşitli milletleri bünyesinde barındırmıştır. Zehra: Konuşulan dil sayısı fazladır. Buna göre öğrencilerden hangilerinin cevapla- ri yanlıştır? A) Berk B) Tarik C) Elif D) Zehra E) Tarik ve Elif 7. A ri

Türk Kültürü ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster