Soru:

6. Maddi ve manevi ögelerden oluşan kültür de coğrafi kogu Jarın derin izlerini taşır. Dil, müzik, beslenme, miman, yim kuşam vb

6. Maddi ve manevi ögelerden oluşan kültür de coğrafi kogu
Jarın derin izlerini taşır. Dil, müzik, beslenme, miman,
yim kuşam vb. kültürel özellikler o kültürün doğduğu yern
coğrafi koşullarından etkilenir.
IV
Buna göre haritada numaralarla gösterilen alanlardan
hangilerinde kültürel özelliklerin benzer olması beklenir?
C) II ve III
A) I ve II
B) I ve IN
D) II ve IV
E) III ve V

6. Maddi ve manevi ögelerden oluşan kültür de coğrafi kogu Jarın derin izlerini taşır. Dil, müzik, beslenme, miman, yim kuşam vb. kültürel özellikler o kültürün doğduğu yern coğrafi koşullarından etkilenir. IV Buna göre haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangilerinde kültürel özelliklerin benzer olması beklenir? C) II ve III A) I ve II B) I ve IN D) II ve IV E) III ve V