Soru:

30. Trans Anadolu doğal gaz projesi ile Hazar Denizi çevresinde çıkartılan doğal gaz Avrupa'ya boru hat- tıyla ulaştırıldı. Bu d

30. Trans Anadolu doğal gaz projesi ile Hazar Denizi
çevresinde çıkartılan doğal gaz Avrupa'ya boru hat-
tıyla ulaştırıldı. Bu durum ülkemizin göreceli (özel)
konumunun yakın çevresindeki jeostratejik önemini
ortaya koymaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin göreceli ko-
numunun jeostratejik önemini artıran örnekler-
den bir diğeridir?
A) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin boğazlar yoluy-
la Akdeniz açılması
B) Ülkemizde yükseltinin batıdan doğuya doğru ar-
tış göstermesi
C) Dar ve derin vadiler boyunca akan akarsular
üzerine büyük barajların inşa edilmesi
OS Akdeniz iklimi kuşağındaki ülkemizde farklı ik-
limlerin birlikte etkili olması
E Farklı oluşumlara sahip ova, plato ve dağ ör-
neklerinin bulunması

30. Trans Anadolu doğal gaz projesi ile Hazar Denizi çevresinde çıkartılan doğal gaz Avrupa'ya boru hat- tıyla ulaştırıldı. Bu durum ülkemizin göreceli (özel) konumunun yakın çevresindeki jeostratejik önemini ortaya koymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin göreceli ko- numunun jeostratejik önemini artıran örnekler- den bir diğeridir? A) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin boğazlar yoluy- la Akdeniz açılması B) Ülkemizde yükseltinin batıdan doğuya doğru ar- tış göstermesi C) Dar ve derin vadiler boyunca akan akarsular üzerine büyük barajların inşa edilmesi OS Akdeniz iklimi kuşağındaki ülkemizde farklı ik- limlerin birlikte etkili olması E Farklı oluşumlara sahip ova, plato ve dağ ör- neklerinin bulunması

Cevap

EX" - 2x + 1
Tunkigenin önemini antira
"Boşetlandin"
Boska ulkeler Türkiyenin
sn yollarını kullamak
Forudedir. Bu da
Tinkiyenin elini gücladiriyan
Cenop A
onermi antigon

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

EX" - 2x + 1 Tunkigenin önemini antira "Boş... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE