Soru:

- BİLİMLER TESTI DENEME - 5 Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve soru vardır. 3. Tarih dersinde Hülya Hanım; Zeynep, Gülsüm, Betül,

- BİLİMLER TESTI
DENEME - 5
Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve
soru vardır.
3. Tarih dersinde Hülya Hanım; Zeynep, Gülsüm,
Betül, Sefa ve Osman'a ödev olarak Meşrutiyet
Dönemi'ni araştırıp gelmelerini söylemiştir.
Öğrenciler ödevleriyle ilgili aşağıdaki bilgileri ver-
mişlerdir:
Zeynep: Dönemin padişahı II. Abdülhamit'tir.
Gülsüm: 1878-1908 yılları arasına İstibdat Dönemi
denir.
Betül: II. Meşrutiyet Dönemi'nde demokratik par-
lamenter sistemin ilk denemeleri olan çok partili
hayata geçilmiştir.
Sefa: 31 Mart Ayaklanması ile meşrutiyet rejimi
tamamen bitmiştir.
Osman: Meşrutiyetin amaçlarından biri de, azınlıkları
yönetime katarak birlik ve beraberliği sağlamaktır.
Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgiler
yanlıştır?
A) Betül ve Gülsüm
B) Zeynep, Betül ve Sefa
C) Yalnız Sefa
D) Osman ve Zeynep
E) Yalnız Gülsüm

- BİLİMLER TESTI DENEME - 5 Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve soru vardır. 3. Tarih dersinde Hülya Hanım; Zeynep, Gülsüm, Betül, Sefa ve Osman'a ödev olarak Meşrutiyet Dönemi'ni araştırıp gelmelerini söylemiştir. Öğrenciler ödevleriyle ilgili aşağıdaki bilgileri ver- mişlerdir: Zeynep: Dönemin padişahı II. Abdülhamit'tir. Gülsüm: 1878-1908 yılları arasına İstibdat Dönemi denir. Betül: II. Meşrutiyet Dönemi'nde demokratik par- lamenter sistemin ilk denemeleri olan çok partili hayata geçilmiştir. Sefa: 31 Mart Ayaklanması ile meşrutiyet rejimi tamamen bitmiştir. Osman: Meşrutiyetin amaçlarından biri de, azınlıkları yönetime katarak birlik ve beraberliği sağlamaktır. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgiler yanlıştır? A) Betül ve Gülsüm B) Zeynep, Betül ve Sefa C) Yalnız Sefa D) Osman ve Zeynep E) Yalnız Gülsüm

Cevap

Meşrutiyet dönemi padiahbri I. Abdalhamit
Zeynep - Doam
30 yil siren bu dôneue Istibdat diônemi
denistin Gilson dgårn
Il megratiyet döneminde siyesi
siyesi partilen
varliğini garCra I. mesrutinette yok ida
Betul Dopr
31 mart ayaklanması Merrutiyete karsi bir
ayaklanmodin Ancol basarile olamadi isyan
bastialde
sefe - Yankes bilgi vermis
Mescutiyette aralıklar do yonetine
katilmister. Böylece birlik anlamindo bor
adindin Osmon dopr.
sadece sefanu bilgisi hatalı
Cevap
//
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE