Soru:

UYGULAMA Aşağıda Türkiye'de turizm sektörüyle ilgili yapılan bazı çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalardan han- gileri turizm

UYGULAMA
Aşağıda Türkiye'de turizm sektörüyle ilgili yapılan bazı çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalardan han-
gileri turizm sektörünün ekonomiye katkısını artırmaya yöneliktir? İşaretleyiniz.
Turizm bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarının artırılması
Ev pansiyonculuğu eğitimlerinin artırılması
Turistik ürün oluşturulması ve pazarlanması
Ulaşım sistemlerinde kara yollarına daha fazla yatırım yapılması
X
Tarihî yapıların restorasyon çalışmaları ile turizme açılması
sayısının artırılması
Yatak kapasitesi yüksek otellerin
Sağlık turizmi, eko turizm ve kongre turizmi gibi farklı turizm alanlarına yatırım yapılması

UYGULAMA Aşağıda Türkiye'de turizm sektörüyle ilgili yapılan bazı çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalardan han- gileri turizm sektörünün ekonomiye katkısını artırmaya yöneliktir? İşaretleyiniz. Turizm bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarının artırılması Ev pansiyonculuğu eğitimlerinin artırılması Turistik ürün oluşturulması ve pazarlanması Ulaşım sistemlerinde kara yollarına daha fazla yatırım yapılması X Tarihî yapıların restorasyon çalışmaları ile turizme açılması sayısının artırılması Yatak kapasitesi yüksek otellerin Sağlık turizmi, eko turizm ve kongre turizmi gibi farklı turizm alanlarına yatırım yapılması

Turizm ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster