Soru:

7. 7 Birçok ülkenin ilerleme ve kalkınmasında turizm oldukça önemli bir yere sahiptir. Turizmin bu tür ülkelerde istihda- min ol

7.
7
Birçok ülkenin ilerleme ve kalkınmasında turizm oldukça
önemli bir yere sahiptir. Turizmin bu tür ülkelerde istihda-
min oluşması, dış borç ödemelerine katkı sağlanması, alt
ve üstyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi ciddi ekonomik
getirileri vardır.
Buna göre;
I. İspanya,
II. Türkiye,
III. Yunanistan,
IV. Gürcistan,
V. İtalya
YAYINLARI
JLIWIT
ülkelerden hangisinin dış ticaret açığının kapatılmasın-
da turizmin etkisi daha azdır?
A)
B) ||
C)
D) IV
E) V

7. 7 Birçok ülkenin ilerleme ve kalkınmasında turizm oldukça önemli bir yere sahiptir. Turizmin bu tür ülkelerde istihda- min oluşması, dış borç ödemelerine katkı sağlanması, alt ve üstyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi ciddi ekonomik getirileri vardır. Buna göre; I. İspanya, II. Türkiye, III. Yunanistan, IV. Gürcistan, V. İtalya YAYINLARI JLIWIT ülkelerden hangisinin dış ticaret açığının kapatılmasın- da turizmin etkisi daha azdır? A) B) || C) D) IV E) V