Soru:

12 layınız Türkiye; doğal, tarihî ve kültürel değerleri ile tu- rizm potansiyeli en yüksek ülkelerden biridir. Tu- rizm, ülkemiz

12
layınız
Türkiye; doğal, tarihî ve kültürel değerleri ile tu-
rizm potansiyeli en yüksek ülkelerden biridir. Tu-
rizm, ülkemizde nispeten yeni ama kısa sürede
çok önemli gelişmelerin sağlandığı bir sektördür.
Türkiye, 30 milyondan fazla yabancı turistin ziya-
ret ettiği, turizmden önemli gelirler elde eden sayılı
ülkelerdendir. Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisi-
ne sadece doğrudan döviz sağlamakla kalmaz, aynı
zamanda istihdam oluşturur ve diğer sektörlerin de
canlanmasına katkı sağlar.
12. Türkiye'de turizm faaliyetlerinin ve turizmden
elde edilen gelirlerin artmasında
I Çeşitli doğal güzelliklere sahip olması
II Tarihî ve kültürel çeşitliliğe sahip olması
III Genç nüfusu fazla olan bir ülke olması
IV Çeşitli iklim şartlarına sahip olması
gibi faktörlerden hangileri etkili olmamış-
tir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
III ve IV

12 layınız Türkiye; doğal, tarihî ve kültürel değerleri ile tu- rizm potansiyeli en yüksek ülkelerden biridir. Tu- rizm, ülkemizde nispeten yeni ama kısa sürede çok önemli gelişmelerin sağlandığı bir sektördür. Türkiye, 30 milyondan fazla yabancı turistin ziya- ret ettiği, turizmden önemli gelirler elde eden sayılı ülkelerdendir. Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisi- ne sadece doğrudan döviz sağlamakla kalmaz, aynı zamanda istihdam oluşturur ve diğer sektörlerin de canlanmasına katkı sağlar. 12. Türkiye'de turizm faaliyetlerinin ve turizmden elde edilen gelirlerin artmasında I Çeşitli doğal güzelliklere sahip olması II Tarihî ve kültürel çeşitliliğe sahip olması III Genç nüfusu fazla olan bir ülke olması IV Çeşitli iklim şartlarına sahip olması gibi faktörlerden hangileri etkili olmamış- tir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve IV III ve IV

Turizm ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster